Träna din hjärna

Visste du att du kan träna din hjärna som vilken muskel som helst. Du kan få nya färdigheter och kan på ett utmärkt sätt sänka stressnivån i din kropp.

”Våra problem kan inte lösas med samma nivå av tänkande som skapade dem.”
– Albert Einstein

Träna din hjärna

Vi vill presentera denna träning ur två perspektiv –  modern hjärnforskning

Bakgrund – Modern hjärnforskning

Hjärnan är, enligt hjärnforskare och professor Matti Bergström, organiserad som ett system två ”informationsmotorer”.

Hjärnstammen, reglerar vårt medvetande, fungerar som gränssnitt mot vårt inre och hjärnbarken (vänster och höger hjärnhalva), medan hjärnbarken utgör ett gränssnitt mot vår yttre miljö. Mellan dessa finns det limbiska systemet, vårt jag, som styr våra värderingar.

​De båda systemen skickar en ständig ström av signaler in i det limbiska systemet. Signalerna från hjärnbarken betraktas som strukturerade och från hjärnstammen betraktas.

Vårt jag utformas med andra ord genom signaler som är en blandning mellan ordning och kaos.

Ibland kan vi uppleva att vi (d v s jaget) har en begränsad kreativitet eller svårigheter att fatta beslut. Enligt hjärnforskning kan det bero på bristfällig träning av det limbiska systemet.

​Med en begränsad funktion i limbiska systemet kan vi ha svårt att väga alternativ mot varandra till skillnad mot ett mer utvecklat limbiskt system där vi tar hänsyn till fler faktorer som oss själva, familj, vänner och vi har lättare att ta beslut.

Bakgrund – Rörelser

Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra kroppsliga rörelser.

Grovmotorik är rörelser som sker med hjälp av stora muskelgrupper i armar, rygg, mage och Denna motorik kräver inte så stor precision.

​Finmotorik är rörelser som involverar små muskler och muskelgrupper som kräver hög precision, t ex händer, ansikte och fötter.

Neuromotorik styr och sätter igång våra rörelser och används när man talar om samspel hjärnan, nerv- och muskelsystem. Vårt inre muskellager är utmärkt för att träna neuromotorik.

Den motoriska utvecklingen går inifrån och ut, vilket innebär att rörelser som utförs med centralt belägna kroppsdelar utvecklas före rörelser som innefattar händer och fötter.

Tittar vi på ett barns utveckling blir det tydligt att det är rörelser och reflexer som styr barnets utveckling och därmed även dess medvetenhet om sig själv som person.

Rörelser kan underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivå, förbättra koordination och öka självkänsla.

En auktoritet i Sverige är Susanne Wolmesjö, som arbetar med kognitiv neurovetenskap och dess kopplingar till hälsa och lärande. Hon föreläser och är författare till tre böcker varav två är ”Smarta rörelser” samt ”Rörelseaktivitet lek och lärande för individ och grupp”.

Hur tränar vi

Att träna hjärnan och vårt inre muskelskikt, benämner vi neuromotorisk träning som utföras på många olika sätt. Träningen består av mycket långsamma rörelser med olika tekniker.

Med neuromotorik tränar vi hjärnstam, det limbiska systemet och samverkan mellan höger och vänster hjärnhalva.

När vi arbetar med långsamma rörelser befinner sig hjärnan i samma tillstånd som vid meditation. Det öppnar upp vårt undermedvetna och antalet kopplingsmöjligheter (synapser) byggs ut mellan cellerna.

Den neuromotoriska träningen skapar mental balans och klarhet.

Är du nyfiken och vill pröva olika rörelser?
http://upplevelsebolaget.biz/wp-content/uploads/2016/05/Micropause-6-10.pdf

Vill du läsa mer om rörelser för hjärnan?

”Smarta rörelser för fysisk och mental balans”
av Susanne Wolmesjö
ISBN 9789188941480

Du får veta hur rörelser kan underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivån, förbättra koordination och öka självkänslan.

”Rörelseaktivitet lek och lärande för individ och grupp”
av Susanne Wolmesjö
ISBN 9789185433100

Den bästa inlärningseffekten skapas då hela kroppen och alla sinnen är med, att känna rörelselust och rörelseglädje befrämjar all inlärning.

”18 smarta hjärnrörelser – må bra och nå dina mål”
av Torgny Steen & Inger Knutsson
ISBN 9789187001314/td>

Boken visar rörelser för att uppnå balans mellan inre och yttre uppmärksamhet samt hantering av en allt snabbare värld.

Låter det här intressant?

Fyll i formuläret, eller ring till oss och berätta vad du önskar förbättra/förändra.
Vi finns till för dig!